Termeni si conditii Angajatori

Utilizatori Recrutori

ExtraJob vă asigura accesul pe baza de parola la contul de Utilizator creat pe Platforma ExtraJob. Prin intermediul ExtraJob, Utilizatorii Recrutori pot cauta și selecta Utilizatori Candidați în vederea angajării.

2.3.1.  Cum se pot publica anunțuri de recrutare (job-uri) pe Platforma ExtraJob

Anunțurile pot fi afișate pe Platforma ExtraJob pe o perioada de minim 30 de zile. Alegeți unul dintre pachetele de preturi care corespund numărului de zile în care doriți să fie vizibil anunțul de recrutare în ExtraJob. În aceeași zi, jobul dumneavoastră este trimis prin email tuturor Utilizatorilor Candidați care corespund profilului jobului și care sunt abonați la astfel de notificări. Profilul jobului din anunțul validat spre publicare (Utilizatorul Recrutor a dat click pe butonul de publicare anunț) nu mai poate fi modificat după ce anunțul a fost afișat pe Platforma ExtraJob și/sau a fost trimis către Utilizatorii Candidați.

2.3.2.  Politica „anunțuri gratuite” pentru Utilizatorii Recrutori nou-înregistrați

ExtraJob poate oferi, la alegerea sa, credite gratuite pentru publicarea anunțurilor de angajare pe Platforma ExtraJob, oferta fiind disponibila doar Utilizatorilor Recrutori înregistrați pentru prima data pe Platforma ExtraJob, care completează în mod corect și complet datele de înregistrare, în condițiile în care nu exista suspiciuni de fraudare a sistemului.

În urma analizei interne a Utilizatorilor Recrutori nou-înregistrați pe Platforma ExtraJob, ne rezervam dreptul de a refuza acordarea creditelor gratuite.

Anunțurile gratuite pot avea același regim de valabilitate în timp ca și anunțurile cu plata și pot fi publicate numai în numele Utilizatorului Recrutor înregistrat în Platforma ExtraJob.

De asemenea, ne rezervam dreptul să refuzam spre publicare sau să cenzuram în orice alt fel anunțurile care sunt contrare legii sau bunelor moravuri, sau care conțin un limbaj licențios. Spre exemplu, nu vom accepta anunțuri de operatoare video-chat, masaj erotic sau altele asemănătoare.

În acest sens, acceptați și sunteți de acord cu faptul ca veți respecta regula bunei credințe atunci când concepeți și publicați anunțul de recrutare. Astfel, vă obligați să nu publicați anunțuri incomplete, incorecte sau discriminatorii și să nu condiționați ulterior selecția Utilizatorilor Candidați decât de acele reguli prezentate în anunțul de recrutare publicat de respectarea legislației aplicabile incidente.

În situația în care nu veți respecta aceste reguli, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul ca ExtraJob are dreptul de a vă restricționa accesul la Serviciile sale. În cazul restricționării accesului Utilizatorilor Recrutori care au accesat Servicii plătite, aceștia vor avea dreptul la solicitarea restituirii părții de tarif corespunzătoare perioadei restricționate.

2.3.3.  Alegeți să căutați CV-uri ale unor Utilizatori Candidați disponibile în Platforma ExtraJob

Alegeți unul dintre pachetele de preturi care corespund numărului de CV-uri pe care le puteți vizualiza în baza de date a Platformei ExtraJob. Plătiți prețul Serviciului. Puteți cauta prin toate CV-urile publice din baza de date. Puteți vizualiza oricâte CV-uri fără date de contact. În funcție de pachetul de Servicii ales, puteți vizualiza datele de contact a unui anumit număr de CV-uri.

În toate cazurile, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul ca nu veți folosi datele cuprinse în CV-urile Utilizatorilor Candidați decât pentru scopul unic de recrutare de personal pentru compania care a publicat anunțul de recrutare.

Unii candidați care au ales să își introducă CV-urile în baza de date a Platformei ExtraJob pot înțelege ca este mai simplu să prezinte o realitate înșelătoare, incompleta, incorecta sau agresiv orientata spre alte categorii sociale. Ar trebui deci să discerneți înainte de a folosi informația cuprinsa în aceste CV-uri înainte a face o angajare, o investiție sau orice alta acțiune care implica folosirea de fonduri sau resurse proprii sau ale unor terți. Vă rugam să ne contactați în situația în care aflați de existenta unor astfel de CV-uri.

2.3.4.  Abonamente, plata abonamentelor, și alte tranzacții

Accesul la unele Servicii furnizate Utilizatorilor Recrutori poate să fie permis doar după plata unui abonament. Toate plățile, incluzând prin aceasta taxele aplicabile acestor plați, vor fi realizate pe baza de factura proforma sau, la solicitarea dvs., pe baza de factura fiscala în contul indicat de ExtraJob la cursul de schimb BNR din data emiterii proformei. Accesul la unele dintre Servicii nu vă fi permis decât după momentul la care se confirma transferul de bani în contul ExtraJob.

Platforma ExtraJob poate fi folosita, de unii dintre partenerii sai de afaceri, drept baza pentru vânzarea sau promovarea unor produse și servicii. În aceasta situație, contractul care vă reglementa contractul dintre dvs. și furnizorul de produse și servicii respectiv se vă încheia intre dvs. și respectivul furnizor de produse și servicii și nu intre dvs. și ExtraJob.

În situația în care doriți încetarea furnizării serviciului către dumneavoastră, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul ca plățile deja efectuate nu sunt și nu vor fi returnate.

Serviciile furnizate de ExtraJob au la baza un anumit număr de anunțuri sau CV-uri publice cu date de contact. ExtraJob își poate schimba prețul stabilit pentru furnizarea serviciului, la fel cum poate modifica orice alta clauza a prezentului acord, la încetarea perioadei inițiale a contractului.

Acceptați și sunteți de acord ca orice întârziere în plata sumelor de bani către ExtraJob vă constitui o încălcare a prevederilor prezentului acord. În condițiile în care ExtraJob își rezerva dreptul să adopte și alte atitudini permise de lege sau contract, sunteți de acord și înțelegeți să RAMBURSAȚI ÎN TOTALITATE CĂTRE EXTRAJOB TOATE COSTURILE ȘI CHELTUIELILE CARE POT REZULTA ÎN LEGĂTURA CU RECUPERAREA SAU ÎNCERCAREA DE RECUPERARE A ACESTOR SUME NEPLĂTITE.

Acceptați și sunteți de acord ca postarea unui anunț pe sit-ul ExtraJob înaintea efectuării unei plați către ExtraJob echivalează cu intrarea într-o relație contractuala cu ExtraJob, dând naștere obligației echivalente de plata a respectivului anunț.

După scurgerea termenului agreat de plata a unei facturi proforme, asa cum este acesta înscris în respectiva factura, ExtraJob este îndreptățit să restricționeze accesul pana la efectuarea plății. Neplata la termen poate da naștere la calculul de penalități de întârziere în cuantum de 0.1% per zi de întârziere, calculat pana la plata sumei integrale.

Acest lucru nu are repercursiuni și asupra anunțurilor care vor rămâne în continuare active: candidații vor putea în continuare să aplice la anunțurile active ale companiei, urmând să aveți acces la CV-urile lor după efectuarea plății.

2.3.5.  Accesul la contul de Utilizator Recrutor pentru alte persoane din cadrul aceleiași organizații

Contul aferent Utilizatorului Recrutor permite setarea accesului și altor persoane (ex: angajați, colaboratori) la notificările transmise de Societate către contul de Utilizator Recrutor. Utilizatorul Recrutor este responsabil de colectarea datelor cu caracter personal ale persoanelor respective, în special de informarea și obținerea consimțământului (sau identificarea unui alt temei legitim) pentru transmiterea către Societate a datelor cu caracter personal utilizate pentru transmiterea unor astfel de comunicări.

2.4.  Publicarea CV-urilor / anunțurilor de recrutare prin intermediul Platformei ExtraJob

Platforma ExtraJob este o platforma de comunicare intre Utilizatori, aceștia fiind responsabili de conținutul publicat în Platforma ExtraJob (CV-uri, Anunțuri recrutare, etc), denumite în continuare „Conținut Publicat de Utilizator”. Ne rezervam dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi și fără o notificare prealabila), de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicare. Aceste măsuri pot fi luate ca urmare a nerespectării de către Utilizatori a prevederilor legale sau a termenilor și condițiilor de utilizare a Platformei ExtraJob.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru Conținutul Publicat de Utilizatorul respectiv. Pentru aceasta, trebuie să știți ca postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul Platformei ExtraJob este supusa următoarelor condiții și limitări:

 1. Anunțurile publicate trebuie să fie complete, conținând toate informațiile sau condițiile aflate în legătura cu anunțul.
 2. NU puteți publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conține o forma unanim recunoscuta în societate ca fiind „publicitate” la diverse categorii de bunuri și servicii.
 3. NU puteți publica, transmite sau recomanda Utilizatorilor niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent ca aceasta trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicație puse la dispoziție de ExtraJob sau prin intermediul altor mijloace de comunicații, dar utilizând datele obținute prin intermediul Platformei ExtraJob.
 4. NU puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteți publica sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin informații confidențiale, indiferent ca acestea sunt sau nu prevazute cu mențiunea „confidențial” sau cu orice alta mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piața a unui produs sau serviciu.
 5. NU puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, discriminatorii sau care încalcă în orice fel drepturi ale terților sau prevederi legale.
 6. NU puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin viruși sau orice alte secvente de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea Platformei ExtraJob sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).
 7. NU puteți colecta în niciun fel informație identificabila personal de la utilizatorii sau membrii ExtraJob, decât cu scopul unic și direct de a accesa Serviciile puse la dispoziție de ExtraJob (i.e. aplicarea la post de munca la un Utilizator Recrutor sau contactarea Utilizatorilor Candidați în scop de recrutare).
 8. NU puteți restricționa sau elimina accesul altor Utilizatori la platformele de comunicare puse la dispoziție de ExtraJob.
 9. NU puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a căror sursa este ascunsa.
 10. NU puteți publica, transmite sau face referire la niciun fel de „joc piramidal” sau orice alta activitate menita a înșela încrederea unor persoane, precum și orice activități similare unor fapte în privința cărora s-a probat în trecut potențialul infracțional ori potențialul de a înșela încrederea unui Utilizator al Serviciilor ExtraJob.
 11. Nu puteți publica materiale care contravin oricăror altor prevederi ai acestui set de Termeni și Condiție, ExtraJob putând în mod discreționar să le elimine din Platforma ExtraJob, fără niciun fel de explicație în acest sens.

Prin publicarea Conținutului Publicat de Utilizator pe sau prin intermediul Platformei ExtraJob sunteți de acord ca dumneavoastră sunteți singurul responsabil și veți despăgubi ExtraJob pentru orice paguba, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de către dvs. a unor mesaje al căror conținut încalcă prevederile condițiilor și limitărilor descrise mai sus.

Unii Utilizatori pot înțelege ca este mai simplu să încalce regulile statueta în acest set de Termeni și Condiții, și, drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenta o realitate înșelătoare, incompleta, incorecta sau agresiv orientata spre alte categorii sociale. Ar trebui deci să discerneți înainte de a folosi informația cuprinsa în aceste mesaje pentru a face o investiție sau orice alta acțiune care implica folosirea de fonduri sau resurse proprii sau alte unor terți. Imaginea prezentata de mesajele publicate poate fi uneori diferita de realitate.